Mes num è Silva Semadeni (annada 1952), jau sun Puschlavina e stun oz a Cuira cun mes um.

Suenter la scola obligatoria a Poschiavo ed il seminari da scolastas hai jau studegià a las universitads da Turitg, Firenza e Berlin istorgia, etnologoia europeica e talian. Enfin l’onn 2012 hai jau instruì istorgia al seminar da scolastas resp. a la scola chantunala a Cuira. Dapi il 2002 sun jau era presidenta da Pro Natura (Svizra).

Dal 1995 fin il 1999 hai jau gia represchentà il Grischun en il Cussegl naziunal a Berna. Il 23 dad october 2011 sun jau puspè vegnida elegida da las votantas e dals votants dal Grischun. Uss sun jau vegnida confermada il 18 october 2015 per ina ulteriura legislatura.

Mes agir politic è influenzà dals sentiments persunals. La natira, la cuntrada, l’energia netta, il svilup duraivel, la giustia sociala, ina furmaziun cumplessiva per tuts e la varietad culturala da la Svizra ma stan a cor. Jau m’engasch per preservar la democrazia ed il stadi da dretg dal populissem e dal naziunalissem. Plinavant sun jau da l’idea che noss pajais duai tgirar cun noss vischins ed il rest dal mund relaziuns constructivas e solidaricas.

Sche vus vulais savair dapli da mia persuna, lura chattais vus qua mia biografia e plinavant era ina ulteriura pagina cun mias passiuns.